A A A

Header-POCU-color

Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul celor 41 de județe și 6 sectoare ale municipiului București

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunatățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Obiectiv specific 1 - Creșterea calității sistemului de asistență socială prin dezvoltarea și introducerea unui set de proceduri operaționale destinat activității desfașurate de asistenții maternali, prin susținerea unui program de formare profesională, elaborat în cadrul proiectului și destinat specialiștilor în domeniu și prin crearea unei platforme digitale la nivel național ce va conține module esențiale de educație digitală;
  2. Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității este menită să asigure sustenabilitatea eforturilor de tranziție de la servicii sociale furnizate în sistem instituționalizat către servicii asigurate la nivelul comunității. În condițiile în care plasamentul copiilor sub 7 ani în instituții este interzis prin lege, dezvoltarea prin acest proiect a rețelei de asistență maternală contribuie direct la asigurarea unei alternative de protecție de tip familial pentru copiii care vor necesita o măsură specială de protecție. De asemenea, cei 4000 de noi asistenți maternali ce vor fi recrutați și pregătiți în cadrul proiectului vor contribui la continuarea procesului de închidere a instituțiilor de tip clasic, estimat a se finaliza în 2020.

Rezultate:

Rezultat 1: un set de proceduri de lucru /operaționale

Rezultat 2: 42 de seminarii de diseminare și instruire organizate în scopul aplicării unitare a setului de proceduri create;

Rezultat 3: platformă digitală creată și dezvoltată la nivel național, conținând module de tip e-learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personalul specializat din sistem

Rezultat 4: 15.000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare continuă prioritizarea participării la curs a grupului țăntă, înscrierea cursanților, formarea grupelor și definirea orarului în funcție de disponibilitatea acestora ținând cont de nevoile copiilor pe care îi au în îngrijire);

Rezultat 5: un program de formare profesională și suport de curs elaborate (programa de pregătire a cursului, modalitatea de evaluare a participanților la curs, suportul de curs, proiect de lecție pentru fiecare temă, teste de evaluare, proiect final pentru evaluare, documente pentru examenul final) ;

Rezultat 6: un program de formare profesională susținut pentru 15.000 de asistenți maternali (parcurgerea modulelor teoretice și evaluarea periodică a cunoștințelor dobândite, conform programei de formare și planificărilor) ;

Rezultat 7: campanie de informare și conștientizare derulată (informare cu privire la oportunitatea de a deveni asistent maternal, conștinetizarea nevoii de formare profesională continuă a acestora, promovarea importanței profesiei de asistent maternalla nivel național) ;

Rezultat 8: rețea de asistență maternală dezvoltată (recrutare și angajare de persoane aparținând grupului țintă în urma derulării campaniei de informare și conștientizare) ;

Rezultat 9: cheltuieli salariale aferente remunerației asistențior maternali existenți în sistem din 2014 până în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019 ;

Valoarea totală a proiectului: 2.657.162.612,32 lei (din care 2.243.584.251,47 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene, 332.365.653,29 lei buget national și 81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor)

Durata contractului: 120 de luni (ianuarie 2014-decembrie 2023)

Invitație de presă

PROGRESUL PROIECTULUI PE SCURT:

IANUARIE 2019:

FEBRUARIE 2019:

MARTIE 2019:

APRILIE 2019:

MAI 2019:

IUNIE-AUGUST 2019:

SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2019:

Decembrie 2019 – Februarie 2020

Martie 2020 – Mai 2020

Iunie-August 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Logo ANPDCA 2018

Date Statistice
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech